Clairvoyance Etik i Vejle eller Fredericia. Clairvoyant foreningen

Etik

En sitting hos mig i Vejle eller Fredericia foregår i fuld fortrolighed og med respekt for din situation og emotionelle grænser.

Jeg arbejder ud fra Clairvoyantforeningens etiske regelsæt:

  • Stiller kun ind på personer der selv har bedt om det
  • Giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre
  • Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient
  • Har tavshedspligt
  • Har en god skelneevne
  • Udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand
  • Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning
  • Tilbyder clairvoyancen optaget på elektronisk medie eller i skriftlig form
  • Opfylder samtlige nærværende regler under alt clairvoyant arbejde

For en uddybning af punkter – se venligst

www.clairvoyantforeningen.dk