Clairvoyance, healing, hypnose, tidligere liv og livet mellem livene

Få ny indsigt med clairvoyance, healing og sjælerejser.

En “Eyeopener” er for mig en ny indsigt, som åbner dine øjne, gør det ubevidste bevidst og motiverer til at handle anderledes, at tænke nye tanker og udvikle dig selv. Jeg tilbyder gennem clairvoyance og Reiki Healing at åbne dine øjne for nye indsigter i dig selv og for nye handlemuligheder i dit liv, for der igennem at åbne nye horisonter i din fremtid. Jeg tilbyder også sjælerejser tilbage til tidligere liv og til livet imellem livene samt clairvoyant virksomhedsrådgivning.

Lev efter dine egne værdier og få tryghed i livet.

At være i kontakt med sit indre jeg og leve i overensstemmelse med sine egne værdier giver en stærk tryghed i livet. Jeg tilbyder at sætte løsningsorienteret fokus på dine personlige udfordringspunkter ved at hente råd og vejledning fra den åndelige verden. Mit logo er inspireret af den ægyptiske hieroglyf Udjat øjet eller Horus øje, som betyder kraft og helbredelse. I det gamle Ægypten brugte man Horus øjet som amulet til at sikre et godt helbred. Øjet er også en metafor for nyt liv, nye funktioner og kvaliteter, hvilket netop er essensen af virkningen af clairvoyance og healing

Jeg arbejder primært i Fredericia, Kolding og Vejle området.

Fredericia, Kolding og Vejle er områderne jeg primært arbejder i og det er mit mål at bibringe dig balance, helhed og selvforståelse, såvel åndeligt, fysisk som følelsesmæssigt.

Clairvoyance

En clairvoyance er en oplevelse af, at træde udenfor vores begrænsede oplevelsessfære og ind I et større perspektiv. Ved at åbne op for den universelle energi kan jeg mærke mere end det, du normalt tillader dig selv at mærke.

Clairvoyance

Clairvoyance betyder klarsyn, at kunne se ting der ikke er umiddelbare for det almindelige øje. Det være sig hændelser i fortid, nutid eller fremtid. Under begrebet clairvoyance hører også klarhørelse, som er evnen til at høre ord, sætninger, lyde el. lign., som ligger udenfor det normale øres opfattelse. Ligeledes hører klarfølelsen også under clairvoyancebegrebet, dvs. evnen til at føle en anden persons tanke- og følelsesmæssige tilstand samt de oplevelser, personen har haft igennem sit liv.

Healing

Reiki er en enkel og naturlig healingsmetode, hvor energi overføres horisontalt og vertikalt i strømme, som løber gennem mine hænder til dig. Din livsenergi stimuleres og lader ”dine batterier” op igen.

Healing

Ordet Reiki betyder universel livsenergi og har sin oprindelse i Tibet. Reiki har igennem historien været kendt af mange folkeslag så som ægypterne, japanerne og Sioux indianerne i Nordamerika.

Reiki støtter kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv. Den løsner blokeringer og renser på det fysiske og psykiske plan. Du vil føle dig mere klar i hjernen og lettere, mere rolig og afbalanceret.

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet Clairvoyantrådgiver fra ”Common-Sense”, og ligeledes uddannet i maj 2005 som Reiki Healer og har modtaget første, anden og tredie grad efter Usui Shiki Ryoho´s system.

Hvem er jeg?

Jeg hedder Birgitte Rosenlund Caspersen og er født i 1963. Uddannet fra ”Common-Sense” og eksamineret med censor fra Clairvoyantforeningen i februar 2006. Reiki healer uddannelsen blev færdiggjort i maj 2005.

Jeg arbejder primært i Fredericia, Koling og Vejle området, og det er mit mål at bibringe dig balance, helhed og selvforståelse, såvel åndeligt, fysisk som følelsesmæssigt.