Clairvoyance, Virksomhedsclairvoyance, Afdødekontakt, Healing, Husrensning, Hypnose, Tidligere liv og Livet mellem Livene

  •  Ønsker du klarhed, ro og balance i dit liv?
  • Står du i en personlig krise og har brug for rådgivning?
  • Er du i tvivl om hvilken retning du skal gå job- eller uddannelsesmæssigt?
  • Har du udfordringer med parforholdet – eller kærligheden generelt?
  • Har du konflikter med nære relationer og ønsker rådgivning til, hvordan du kan løse det?
  • Har du brug for sparring ift. din virksomhed, din lederstil, rekruttering af nye medarbejdere eller planer og udvikling for virksomheden?
  • Ønsker du rådgivning ift. din fremtid, dine ønsker og mål, din økonomi, din personlige udvikling eller andet?
  • Har du mistet et nært familiemedlem, en god veninde eller ven, som du savner?
  • Har du brug for at se dit liv i et nyt perspektiv og finde ud af, hvorfor de samme problemstillinger bliver ved med at dukke op?
  • Oplever du åndelig aktivitet i dit hjem?

Få ny indsigt med clairvoyance, healing, afdødekontakt, sjælerejser og husrensning.

En “Eyeopener” er for mig en ny indsigt, som åbner dine øjne, gør det ubevidste bevidst og motiverer til at handle anderledes, at tænke nye tanker og udvikle dig selv. Jeg tilbyder gennem clairvoyance og Reiki Healing at åbne dine øjne for nye indsigter i dig selv og for nye handlemuligheder i dit liv, for der igennem at åbne nye horisonter i din fremtid.

Lev efter dine egne værdier og få tryghed i livet.

At være i kontakt med sit indre jeg og leve i overensstemmelse med sine egne værdier giver en stærk tryghed i livet. Jeg tilbyder at sætte løsningsorienteret fokus på dine personlige udfordringspunkter ved at hente råd og vejledning fra den åndelige verden.

Mit logo er inspireret af den ægyptiske hieroglyf Udjat øjet eller Horus øje, som betyder kraft og helbredelse. I det gamle Ægypten brugte man Horus øjet som amulet til at sikre et godt helbred. Øjet er også en metafor for nyt liv, nye funktioner og kvaliteter, hvilket netop er essensen af virkningen af clairvoyance og healing.
Jeg tilbyder også sjælerejser tilbage til Tidligere liv og til livet imellem livene samt clairvoyant virksomhedsrådgivning, Hypnose, Husrensning og Afdødekontakt.

Jeg arbejder primært i Fredericia, Kolding og Vejle området.

Fredericia, Kolding og Vejle er områderne jeg primært arbejder i og det er mit mål at bibringe dig balance, helhed og selvforståelse, såvel åndeligt, fysisk som følelsesmæssigt.

Clairvoyance

En clairvoyance er en oplevelse af, at træde udenfor vores begrænsede oplevelsessfære og ind I et større perspektiv. Ved at åbne op for den universelle energi kan jeg mærke mere end det, du normalt tillader dig selv at mærke.

Clairvoyance

Clairvoyance betyder klarsyn, at kunne se ting der ikke er umiddelbare for det almindelige øje om fortiden, nutiden eller fremtiden. Under begrebet clairvoyance hører også klarhørelse, som er evnen til at høre ord, sætninger, lyde el. lign., samt klarfølelsen, som er evnen til at føle en anden persons tanke- og følelsesmæssige tilstand.

Virksomhedsclairvoyance

Har du din egen virksomhed, er du medejer, direktør eller leder kan en clairvoyant virksomhedsrådgivning være en unik og meget virkningsfuld mulighed for at få hjælp til afklaring af vigtige beslutninger i din virksomhed. Det kan f.eks. være ift. driften, rekruttering af nye medarbejdere eller nye planer og udvikling af virksomheden.

Virksomhedsclairvoyance

Clairvoyancen kan foregå hos mig eller i virksomheden og kan kombineres med coaching og HR rådgivning.

Afdødekontakt

Har du mistet et nært familiemedlem, en god veninde eller ven, som du savner? Fik du ikke sagt ordentligt farvel eller mangler du svar på spørgsmål ifm. vedkommendes død, jeres relation eller andet? Står du i en situation, hvor du godt kunne bruge et råd fra afdøde?…..så kan jeg måske hjælpe dig.

Afdødekontakt

En afdødekontakt er en forløsende, healende og givende oplevelse, som i høj grad er med til at mildne sorgen, tabet og savnet. Du vil gå lettet herfra med en dybere forståelse for, at døden ikke er en endegyldig afslutning, men er en overgang til en anden smuk og kærligheds fyldt dimension.

Healing

Reiki er en enkel og naturlig healingsmetode, hvor energi overføres horisontalt og vertikalt i strømme, som løber gennem mine hænder til dig. Din livsenergi stimuleres og lader ”dine batterier” op igen.

Healing

Ordet Reiki betyder universel livsenergi og har sin oprindelse i Tibet. Reiki har igennem historien været kendt af mange folkeslag så som ægypterne, japanerne og Sioux indianerne i Nordamerika.

Reiki støtter kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv. Den løsner blokeringer og renser på det fysiske og psykiske plan. Du vil føle dig mere klar i hjernen og lettere, mere rolig og afbalanceret.

Husrensning

Oplever du uro i dit hjem eller i din virksomhed? Oplever du “mystiske ting”, som du ikke kan forklare? Har du følelsen af ikke at være alene eller at blive overvåget? Så kan det være, at der er åndelig aktivitet på spil hos dig og at en husrensning kan løse udfordringerne.

Husrensning

Vi gennemgår dit hjem eller din virksomhed og mærker efter, hvad eller hvem, der er årsag til påvirkningerne. Er det en afdød slægtning eller tidligere ejer, som er ”på besøg”, så er der typisk en besked til dig.
Herefter renser og healer vi ejendommen for uønskede ånder og energier.

Hypnose

Hypnose er en dybt afslappet tilstand, som er superbehagelig. Det er en meget effektiv og hurtig måde til at lave positive forandringer i dit liv. Det kan løse mange problemer, traumer og fobier og give dig mulighed for at give slip på uhensigtsmæssige vaner og anden adfærd, du gerne vil undgå.

Hypnose

Efter en indledende samtale guider jeg dig trygt og roligt ind i en dejlig afslappende tilstand af trance. Metoden er hurtig og nænsom uden at du behøver igennem dårlige følelser og ubehag igen.

Tidligere Liv

En regression til tidligere liv kan være meget givende og indsigtsfuld – ja en virkelig øjenåbner! Du vil få en bedre forståelse af det liv, du lever nu med nye indsigter og perspektiver på dine udfordringer samt få anvist løsningsmuligheder og ændring af tanker og adfærd.

Tidligere Liv

Rejsen til tidligere liv går gennem hypnose, hvor vi kontakter din underbevidsthed, som kan huske alt fra alle tidspunkter og ikke er underlagt de grænser, som det bevidste sind har i form af logik, tid og rum.

Livet imellem Livene

Har du spørgsmål som ”Hvorfor er jeg her”? ”Hvad er mit sjælsformål”? ”Hvorfor sker bestemte ting for mig”? ”Hvad er jeg kommet for at lære i dette liv”? Så kan en rejse tilbage til livet mellem livene være en oplagt mulighed.

Livet imellem Livene

Ved kontakt til sjæleplanet træder man ud af den jordiske verden og bevæger sig ind i den åndelige dimension. Rejsen er en meningsfuld spirituel oplevelse, som kan føre til stor personlig udvikling. Det er ofte en dybt bevægende og stærkt livsbekræftende oplevelse, som vil være med én i lang tid

Hvem er jeg?

Jeg hedder Birgitte Rosenlund Caspersen og er uddannet clairvoyantrådgiver, medie og Reiki Healer. Jeg er reg. Psykoterapeut og har en Master i Hypnose og NLP med overbyggende undervisning i regression til tidligere liv og til Livet imellem Livene. Jeg har efteruddannet mig hos Marion, Marzcia Techau, Maya Fridan og Selma Ambirk.

Hvem er jeg?

Jeg tilbyder clairvoyance til såvel private som forretningsfolk samt afdødekontakt. Jeg får informationer fra den åndelige verden i form af billeder, ord og følelser. Ofte er det simpelthen bare noget jeg ved. Jeg tilbyder også healing og sjælerejser til tidligere liv og til livet imellem livene samt hypnosesessioner og husrensning.