Clairvoyance – jeg ser ting der ellers ikke kan ses

Clairvoyance betyder klarsyn, at kunne se ting der ikke er umiddelbare for det almindelige øje. Det være sig hændelser i fortid, nutid eller fremtid. Under begrebet clairvoyance hører også klarhørelse, som er evnen til at høre ord, sætninger, lyde el. lign., som ligger udenfor det normale øres opfattelse. Ligeledes hører klarfølelsen også under clairvoyancebegrebet, dvs. evnen til at føle en anden persons tanke- og følelsesmæssige tilstand samt de oplevelser, personen har haft igennem sit liv.

Alle har clairvoyante evner, som vi gør brug af mere eller mindre bevidst. Dette kaldes også intuition.

Som clairvoyant viderebringer jeg beskeder til dig fra den åndelige verden.

En clairvoyance er en oplevelse af, at træde udenfor vores begrænsede oplevelsessfære og ind I et større perspektiv. Ved at åbne op for den universelle energi kan jeg mærke mere end det, du normalt tillader dig selv at mærke. Det er kort sagt evnen til at komme i kontakt med den større sandhed omkring dig og fornemme dig og dit liv.

Jeg anvender mine clairvoyante evner til at få beskeder fra den åndelige verden omkring din situation. Jeg viderebringer disse informationer på en kærlig og indlevende måde, som du kan bruge her og nu.

Sådan foregår en clairvoyance også kaldet en ”sitting”.

En clairvoyance foregår igennem en såkaldt ”sitting”, hvor jeg starter med at bruge et par minutter på at køre energien op og blende mit energifelt med dit. Jeg stiller ind på dig for at komme i kontakt med dine energier og dine åndelige vejledere. Herefter begynder der at komme billeder, følelser og fornemmelser, som jeg videreformidler til dig.

Sittingen foregår hos mig i Frederica tæt på Kolding og Vejle og starter ofte med en beskrivelse af din personlighed. Herefter kommer vi typisk ind på et eller flere af de livsområder, som du går og tumler med for tiden. Det kan være din jobsituation, kærlighed eller særlige udfordringer, som du har brug for rådgivning til.

Du tager altid herfra med brugbare råd efter en clairvoyance.

Det er meget forskelligt, hvad der kommer til mig under en clairvoyance. Fælles er dog at du altid kommer hjem med brugbare råd til, hvordan du kommer videre og hvad du kan gøre for at få løst situationen. Du har naturligvis din frie vilje til at bruge rådgivningen eller lade være. Jeg ser aldrig sygdom, død og ulykker.

Til sidst i clairvoyancen har du mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er nogle særlige aspekter, du gerne vil have belyst. Jeg oplever ofte, at jeg da allerede har været omkring emnet.

Jeg optager clairvoyancen, optagelsen får du med dig.

Jeg har tavshedspligt, således at alt, hvad jeg kommer ind på, bliver imellem dig og mig. Typisk glemmer jeg også efterfølgende det meste af den information, jeg har formidlet. Lidt ligesom en drøm man lige husker, når man vågner og efterfølgende hurtigt glemmer igen.

Jeg optager clairvoyancen på diktafon og kan efterfølgende sende dig lydfilen pr. mail. Du er også velkommen til at optage clairvoyancen på din smartphone.

Clairvoyance, Clairvoyant og Klarsyn. Fredericia, Vejle, Kolding og Middelfart